platinum at palladium sa publiko ipinagpalitan ng mga kumpanya ng pagmimina