pagbutihin ang nilalaman ng pagmimina ng makinarya at kagamitan