nakasulat na panukala para sa sample ng negosyo sa pagmimina