lahat sa isang hilig sa likod ng kagamitan sa pagmimina