kagamitan sa pag-aayos para sa pagprosesomagnetite