gawin kung ano ang natural na bato na may pangalan