anong kagamitan na ginamit para sa survey ng ginto