anoay ang personal na kagamitan sa pagmimina ng pagmimina